Heidi Knöbel
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden
Fetscherstr. 74
01307 Dresden